Sąd Okręgowy we Włocławku
Dzisiejsza data: 22 Czerwiec 2017.
Biuletyn Informacji Publiczneje-Wokanda
Aktualnie jesteś: Strona główna
drukuj
Strona główna

Godziny urzędowania:   poniedziałek - piątek 07.30 - 15.30
Przyjęcia interesantów:
Biuro Obsługi Interesantów ul. Długa 65, tel. 54 41 20 380 w godzinach:

poniedziałek      8.30 - 18.00  z przerwami 11.00-11.15 i 13.00-13.15
wtorek - piątek   7.30 - 15.00  z przerwami jak wyżej
Obsługa wszystkich spraw za wyjątkiem spraw II Wydziału Karnego
Czytelnia akt dla wszystkich wydziałów

Wydziały Sądu, Oddział Administracyjny

poniedziałek      09.00 - 18.00
wtorek - piątek   08.00 - 15.00

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego

poniedziałek      09.00 - 18.00
wtorek-piątek     08.00 - 15.00

 

 

 

 

Lokalizacje:

Budynek Główny E,
Budynki A, F, D, H, J

Budynek L

 ul. Wojska Polskiego 22,
 87-800 Włocławek
   (wejście od ul. Kilińskiego 20 – przez Sąd Rejonowy)
 tel: 54 42 22 500, 54 42 22 600
 faks: 54 411 62 05

 ul. Długa 65,
 87-800 Włocławek

 tel: 54 41 20 350
 faks: 54 411 85 75

 Prezes Sądu
 Dyrektor Sądu (budynek F)
 Biuro Podawcze (bud. E pok. 6)
 I Wydział Cywilny
 II Wydział Karny + Sekcja Odwoławcza
 Oddział Administracyjny
 Oddział Inwestycji i Remontów (bud. J)
 Oddział Finansowy (bud. F i J), Kasa - bud. F
 OZSS bud. H (wejście bezpośrednio od ul. Kilińskiego)
 Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego (bud. J)

 Biuro Obsługi Interesanta -pok. 16 parter
 Biuro Podawcze +sprzedaż znaków sądowych-pok. 8
 III Wydział  Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych
 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
 V Wydział Cywilny Rodzinny
 Kurator Okręgowy

Polityka prywatności | Rejestr zmian | Mapa strony | Webmaster
Sąd Okręgowy we Włocławku, 87-800 Włocławek, ul. Wojska Polskiego 22
tel. 54 42 22 500 / 54 42 22 600