Konta bankowe

 Konto dochodów budżetowych:

 - wpisy sądowe
 - grzywny
 - opłaty kancelaryjne
 - koszty w sprawach(zażalenia i apelacje)

Narodowy Bank Polski
24 1010 1078 0035 2222 3100 0000

 Konto zaliczek na koszty postępowania sądowego:

 - zaliczka na biegłego
 - zaliczka na kuratora
 - zaliczka na świadka

Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddział W Toruniu
58 1130 1075 0002 6117 4520 0003

Konto sum depozytowych
(dotyczy wpłat kaucji, wadiów oraz sum stanowiących przedmiot sporu w związku z postępowaniem sądowym) :

 - poręczenia majątkowe
 - zabezpieczenia majątkowe

Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddział W Toruniu

UWAGA!

Od dnia 1 stycznia 2015 r. następuje zmiana numeru konta bankowego rachunku pomocniczego Sądu Okręgowego we Włocławku w zakresie wymienionym w tej tabeli.
Aktualny numer konta to:

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu:

PLN  12 1130 1017 0021 1000 2890 0004
USD 82 1130 1017 0021 1000 2890 0005
EUR 66 1130 1017 0021 1000 2890 0002
CHF 93 1130 1017 0021 1000 2890 0001
GBP 39 1130 1017 0021 1000 2890 0003

NIP Sądu Okręgowego we Włocławku:  888-26-77-883

Rejestr zmian dla: Konta bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
Magdalena Konopka
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2017-07-19
Publikacja w dniu:
2017-07-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2017-07-13
Publikacja w dniu:
2017-07-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2017-07-13
Publikacja w dniu:
2017-07-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2017-07-13
Publikacja w dniu:
2017-07-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2017-07-13
Publikacja w dniu:
2017-07-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
Magdalena Konopka
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2017-06-23
Publikacja w dniu:
2017-06-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2017-06-23
Publikacja w dniu:
2017-06-23
Opis zmiany:
b/d