2017-08-09 Zarządzenie w sprawie ustalenia czasu urzędowania Sądu Okręgowego we Włocławku w dniu 14 sierpnia 2017r.

PREZES

SĄDU  OKRĘGOWEGO

WE WŁOCŁAWKU

A-0000-76/17

 

ZARZĄDZENIE   Nr   133/2017

PREZESA SĄDU  OKRĘGOWEGO WE WŁOCŁAWKU

 z dnia   9 sierpnia 2017r.

 

w sprawie ustalenia czasu pracy w dniu 14 sierpnia 2017r. w Sądzie Okręgowym we Włocławku 

 

Podstawa: art. 22 § 1a,b  ustawy z dnia 27 lipca 2001r. tekst jednolity z dnia 16 listopada 2016r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz.U. 2016, poz. 2062 ze zm.);  §. 40.1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia  23 grudnia 2015r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych( Dz.U. z 2015, poz.2316 ze zm) oraz w związku z Zarządzeniem Nr 431/2017/Adm. Prezesa  i Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia  7 sierpnia 2017r.    Nr Adm.0102.431.2017

 Z A R Z Ą D Z A M

 § 1

 

ustalenie czasu urzędowania Sądu Okręgowego we Włocławku w dniu 14 sierpnia 2017r.(poniedziałek) w godzinach 7.30 – 15.30, które są też godzinami przyjęć interesantów.

 § 2

 

dla Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego we Włocławku przy Sądzie Okręgowym obowiązuje czas pracy jak w § 1 pod warunkiem, że w  ramach dyżuru nie będą wykonywane czynności związane z trybem przyśpieszonym.

 § 3

                                                    

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na  tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Sądu Okręgowego we Włocławku.

 

 

 

                                                                                                           Na oryginale podpis

                                                                                                                           SSO Małgorzata Paździerska

                                                                                                                                                        Wiceprezes Sądu Okręgowego we Włocławku

Rejestr zmian dla: 2017-08-09 Zarządzenie w sprawie ustalenia czasu urzędowania Sądu Okręgowego we Włocławku w dniu 14 sierpnia 2017r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2017-08-09
Publikacja w dniu:
2017-08-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2017-08-09
Publikacja w dniu:
2017-08-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2017-08-09
Publikacja w dniu:
2017-08-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2017-08-09
Publikacja w dniu:
2017-08-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2017-08-09
Publikacja w dniu:
2017-08-09
Opis zmiany:
b/d